Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Ray Service pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a nakládá s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy. Prostřednictvím tohoto oznámení Vás společnost informuje o zásadách zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Ray Service, a.s., IČ: 277 56 203, se sídlem Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5165 (dále jen „správce“ či „Ray Service“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost Ray Service při zpracování osobních údajů vždy ověřuje, že pro dané zpracování existuje právní důvod a jsou plněny zásady zpracování dané Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016).

Obecně lze účely zpracování shrnout do následujících skupin:

 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • plnění smlouvy či jednání o smluvním vztahu
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • účely obsažené v uděleném souhlasu subjektu údajů

Rozsah zpracování

Společnost Ray Service zpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu či udělením souhlasu. Popřípadě správce zpracovává takové osobní údaje, které nashromáždil jiným způsobem a zpracovává je za účelem plnění zákonných či smluvních povinností, nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či jiných osob.

Kategorie subjektů údajů

 

 • kontaktní osoby zákazníků a dodavatelů správce
 • osoby navštěvující prostory správce
 • zaměstnanci správce
 • uchazeči o zaměstnání
 • jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje, které společnost Ray Service zpracovává, lze shrnout do následujících kategorií:

 • identifikační údaje a adresné údaje obchodních partnerů a dalších subjektů
 • údaje nezbytné pro plnění smluvní povinnosti
 • údaje potřebné pro výkon personální a mzdové agendy
 • údaje nezbytné pro plnění ostatních právních povinností společnosti
 • údaje, k jejichž zpracování byl udělen souhlas

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kterou vyžaduje smlouva, nebo po dobu, kterou stanovují platné právní předpisy, popřípadě vnitřní předpis zaměstnavatele.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Ray Service zabezpečuje zpracovávané osobní údaje prostřednictvím souboru technických i organizačních bezpečnostních opatření, aby tak byla zajištěna jejich maximální ochrana a integrita.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 

 • státní orgány a jiné instituce v oblastech zákonných povinností
 • smluvní partneři společnosti
 • externí právní zástupce, auditoři, konzultanti
 • poskytovatelé softwarového vybavení a IT služeb, marketingová agentura
 • poskytovatel pracovně-lékařských služeb
 • partner pro zajišťování agendy BOZP a požární ochrany

Používání cookies

Společnost Ray Service, může na svých webových stránkách využívat cookies. Cookies jsou malé textové soubory ukládané v počítačích uživatelů, které jsou webovými stránkami využívány ke zvyšování uživatelského pohodlí, rozpoznávání opakovaných návštěv, statistickému vyhodnocení návštěvnosti (při zachování anonymity jednotlivých návštěvníků) a personalizaci obsahu a reklam, díky čemuž může Ray Service, zkvalitňovat obsah webových stránek. Cookies neidentifikují jednotlivé uživatele (např. nemohou zjistit Vaše jméno, hesla apod.) a neovlivňují soubory ve Vašem počítači ani nastavení systému. Pokud nechcete, aby webové stránky Ray Service, mohly využívat cookies, můžete jejich použití zakázat nebo omezit ve svém webovém prohlížeči či prohlížečích. Berte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, můžete částečně či zcela omezit možnost prohlížení těchto webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů může subjekt u správce uplatnit tato práva:

 • žádat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje správce zpracovávány, a pokud ano, pak správce poskytne bližší informace o takovém zpracování
 • požádat o opravu osobních údajů, ať už nepřesných či chybějících
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud subjekt popírá jejich přesnost, popřípadě pokud správce již dané osobní údaje nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování osobních údajů
 • žádat výmaz osobních údajů, pokud správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, nebo subjekt údajů odvolal udělený souhlas, nebo vznesl námitku proti zpracování a neexistují oprávněné důvody pro jejich uchování
 • požádat o předání osobních údajů (právo na přenositelnost)
 • odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • podat námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce či třetí strany

Pro usnadnění uplatnění práv u správce si může subjekt vyžádat vzory formulářů, a to na emailové adrese info@rayservice.com.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Subjekt má právo podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů či neplnění povinností správce vyplývajících z GDPR. Stížnost lze podat k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace lze najít na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@rayservice.com nebo písemně na adrese Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město.

Aktuality

Forbes: 3G Holding – 106. největší rodinná firma v ČR

Časopis Forbes zařadil 3G Holding, majitele společnosti Ray Service, do přehledu 160 největších rodinných firem v ČR. Díky našim zaměstnancům a partnerům se Ray Service jako nejvýznamnější firma holdingu za více než 25 let existence vypracoval na 106. místo tohoto žebříčku.

Antigenní testování na covid-19

Dnes jsme si vyzkoušeli testování pomocí antigenních testů přímo ve firmě. Děkujeme společnosti MEDICAL PLUS s.r.o. za provedení testování všech našich zaměstnanců.

Strategická spolupráce se společností Rheinmetall

Stalo se už předvánoční tradicí, že podporujeme Sdružení válečných veteránů v České republice. Hlavním cílem tohoto sdružení je sociální a zdravotní podpora a pomoc válečným veteránům a jejich rodinám. Letos jsme přispěli částkou 10 000 Kč a věnovali ji dětem válečných veteránů.

Podpora Sdružení válečných veteránů České republiky

Stalo se už předvánoční tradicí, že podporujeme Sdružení válečných veteránů v České republice. Hlavním cílem tohoto sdružení je sociální a zdravotní podpora a pomoc válečným veteránům a jejich rodinám. Letos jsme přispěli částkou 10 000 Kč a věnovali ji dětem válečných veteránů.

Ray Service přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Rok 2020 byl pro nás všechny jako na horské dráze. Děkujeme všem našim partnerům za přízeň a našim zaměstnancům za skvěle odvedenou […]

Balíčky pro Nemocnici UH

Společnosti Ray Service, Altech, BD Sensors a Nutrend se rozhodly v této nelehké době podpořit celý personál Uherskohradišťské nemocnice a darovaly balíčky s vitamínovými a potravinovými doplňky značky Nutrend v celkové hodnotě 462 500 Kč.

Víme, co máme – Ray Service v unikátní kampani Ministerstva obrany

Podívejte se na nový seriál Ministerstva obrany, který se zaměřuje na představení domácích dodavatelů obranného průmyslu a také na zviditelnění těchto firem v očích zahraničních investorů.

Tábor dětí zaměstnanců Ray Service

V posledním prázdninovém týdnu se uskutečnil příměstský tábor pro děti našich zaměstnanců. Dětem jsme se snažili přiblížit náplň práce jejich rodinných příslušníků. Děkujeme rodičům za důvěru a všem zúčastněným za naplánování prvního ročníku tábora.

Spolupráce Ray Service s Asseco Solutions

Spolupráce, nebo chcete-li silné spojení, společností Ray Service, a.s. a Asseco Solutions, a.s. trvá už 18 let. Přesněji řečeno od 1. 1. […]

Oznámení o realizaci procesu rozdělení odštěpením sloučením

Vážení, rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že společnost Ray Service, a.s., ...

Rozhovor s Petrem Gabrielem: Ray Service dezinfikuje továrnu ozónem

Jaká opatření v boji proti koronaviru zavedla společnost Ray Service a jak současnou situaci hodnotí ředitel společnosti, Petr Gabriel, si přečtěte v Ekonomickém deníku.

Aktuální situace kolem COVID-19

Vážení obchodní partneři, neustále monitorujeme a vyhodnocujeme aktuální situaci a dění kolem viru COVID-19. O dalším dění Vás budeme dále informovat. Naše […]

Ray Service na veletrhu AMPER 2020

Prostory brněnského výstaviště budou i letos již tradičně hostit největší tuzemský veletrh v oblasti elektrotechniky, elektroniky a IT. Těšíme se na vaši návštěvu […]

Projektové dny v Ray Service

Ve spolupráci s projektem VISC se v Ray Service uskutečnily první Projektové dny pro žáky základních a středních škol. Hlavním cílem je, abychom […]

Ray Service podepsal smlouvu s americkou firmou Bell

Zástupci naší společnosti podepsali na mošnovských Dnech NATO další významnou smlouvu. Díky ní budeme vyrábět komponenty pro vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z […]

Ray Service podepsal smlouvu s izraelskou firmou Beth-El

Ray Service bude ve spolupráci s izraelskou společností Beth-El v České republice lokalizovat výrobu filtro-ventilačních systémů (EPCS) pro vojenská vozidla. Ray Service […]

Ray Service na International Paris Air Show 2019

Na pařížském letišti Le Bourget se pravidelně koná největší evropský veletrh v oblasti letectví. Budeme se účastnit na společné expozici českých firem […]

Ray Service vyhlášen mezi TOP zaměstnavateli kraje

Společnost Ray Service, a. s. se v letošním roce poprvé zúčastnila soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku v kategorii Zaměstnavatel regionu a hned při […]

Spolupráce GDELS s firmami Zlínského kraje na projektu ASCOD

Firmy Zlínského kraje již získaly od GDELS zakázky za stovky miliónů korun díky dodávkám Pandurů pro AČR, projekt ASCOD může přinést daleko […]

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Ray Service pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a nakládá s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy. Prostřednictvím […]

GDPR – ochrana osobních údajů

Dnem 25. května 2018 se stává účinným Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Společnost Ray Service učinila veškerá opatření k […]

Ray Service na veletrhu IDEB 2018

Ray Service oznamuje svůj vstup na slovenský trh. Při této příležitosti se s vámi rádi setkáme na veletrhu IDEB 2018 v Bratislavě, […]

Výrobní praxe pro THP pracovníky

Trojice nových manažerů se zapojila do výroby, aby se lépe seznámila s produkty Ray Service. Pracovníci si vyzkoušeli jednotlivé úkony při kompletaci kabeláže […]

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v rodině tak i na pracovišti. Rozsviťte si s námi vánoční stromeček, […]

Ray Service byl vyhlášen mezi 7 nejlepšími firmami v České republice

Společnost Ray Service byla vyhlášena mezi 7 nejlepšími firmami v České republice ve finále 12. ročníku podnikatelské soutěže Vodafone Firma roku 2017, které […]

Pozvánka na Professional MotorSport World Expo 2017 (Kolín n. Rýnem)

Ray Service si vás dovoluje pozvat na náš stánek (4018) na motorsportovém veletrhu Professional MotorSport World Expo 2017 v Kolíně nad Rýnem, […]

Ray Service získal ocenění Firma roku 2017 Zlínského kraje

Rodinná společnost Ray Service, a.s. získala prestižní ocenění Vodafone Firma roku 2017 Zlínského kraje, které každoročně vyhlašují Hospodářské noviny.

Pozvánka na Ray Service Golf Cup 2017

Ray Service si dovoluje pozvat všechny aktivní golfisty z řad obchodních partnerů na golfový turnaj RAY SERVICE GOLF CUP 2017, který se […]

Ray Service podporuje studentský projekt Formula Student

Ray Service dlouhodobě podporuje studenty technických vysokých škol ve vývoji kabelových svazků a elektroniky pro závodní vozy v rámci mezinárodního projektu Formula […]

Exkurze malých techniků v Ray Service – květen 2017

V průběhu května jsme v naší společnosti uvítali několik skupin nadšenců z technických kroužků, které probíhají na ZŠ Buchlovice, ZŠ Velehrad a ZŠ Staré Město. […]

Exkurze studentů v Ray Service – březen 2017

Akce se konala: 09.03.2017 Cíl exkurze: prezentace firmy studentům seznámení s pracovními pozicemi TECHNOLOG A VÝVOJÁŘ Cílová skupina: studenti se zaměřením na […]

Mezinárodní veletrhy 2017

Vážení partneři, dovolte abychom Vás tímto informovali o účasti společnosti Ray Service, a.s., na světových veletrzích v roce 2017. Přijďte se seznámit […]

Ray Service na veletrhu IDEX 2017 (Abu Dhabi)

Zveme vás na náš stánek (12-E22) na veletrhu obranné techniky IDEX 2017 v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) v termínu 19. – 23. února 2017.

Ray Service: asembler a systémový integrátor ITT Cannon CA

Společnost Ray Service je asemblerem a systémovým integrátorem série CA od ITT Cannon. Série CA Bayonet přináší výjimečnou kvalitu a výkon. Podívejte […]

Ray Service přeje krásné Vánoce

Vážení obchodní přátelé, jménem společnosti Ray Service Vám děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce. Věřím, že pro Vás budeme spolehlivým a […]

Divize Motorsport se úspěšně představila na Barum Czech Rally Zlín 2016

Naše divize Motorsport se úspěšně představila na Barum Czech Rally Zlín 2016.  Profesionálové z oboru se dozvěděli o našem komplexním portfoliu služeb […]

Strategické partnerství s mezinárodním holdingem Hanza

V Kunovicích byla dne 14. 6. 2016 podepsána strategická smlouva o spolupráci mezi firmou Ray Service, a.s. a švédským holdingem HANZA Group.  Švédská […]

Ray Service nabízí dodávky kruhových konektorů dle MIL standardu

Společnost Ray Service nabízí dodávky kruhových konektorů dle MIL standardu MIL-DTL-38999 v sériích I, II, III. Zakázková výroba spojuje výhody zajímavé ceny […]

Smršťovací hadice RAYTUBE s výborným poměrem cena/výkon

Představujeme vlastní produktovou řadu smršťovacích hadic s označením RAYTUBE. Hadice se vyznačují výborným poměrem cena/výkon a jsou nabízeny v provedení s lepidlem […]

Technologie oplétání

Společnost Ray Service a.s. představuje komplexní technologické možnosti v oplétání kabelových svazků. Oplétání představuje jedno z možných řešení ochrany kabelového svazku. Oplety […]

Raychem Rayrim

Raychem Rayrim je ochranná teplem smrštitelná lemovka s lepidlem, vyrobená z radiačně zesíťovaného polyolefinu, je používaná k ochraně přímých a tvarovaných hran […]

Elmia Subcontractor 2015

Srdečně Vás zveme na stánek společnosti Ray Service a.s. u příležitosti veletrhu Elmia Subcontractor ve Švédském Jönköpingu v termínu 10.-13.11.2015. Těsíme se na […]

Ray Service se zařadil mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Společnost Ray Service, a.s. se v roce 2014 probojovala mezi 100 nejlepších českých firem. Cílem soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH je v celonárodním měřítku nalézt, […]

Výstavba nových administrativních a výrobních prostor dokončena

Z důvodů rozšíření strategických kompetencí do oblasti elektromechanických a mechanických sestav a získáváni stale většího množství zakázek došlo v roce 2014 k výstavbě […]

DUNS číslo / NCAGE

Informace o společnosti Ray Service lze získat i prostřednictvím mezinárodního čísla DUNS 495022598. V rámci katalogizačního (kodifikačního) systému NATO byl naší společnosti […]

Audit Ministerstva obrany České republiky

Ve dnech 14. – 15. 4. 2010 naše společnost úspěšně absolvovala audit podle požadavků Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany České republiky.

Oznámení o fúzi sloučením

Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vás s potěšením informoval, že v rámci dynamického rozvoje aktivit společnosti RAY SERVICE, s.r.o. se sídlem […]