Certifikace a ocenění

Certifikace
a ocenění

Společnost Ray Service, a.s. staví kvalitu svých výrobků a služeb na první místo, což také dokládá množství získaných certifikátů, které jsou nezbytně nutné pro vysoké nároky leteckého a vojenského průmyslu.

Certifikát je důkazem, že ve firmě funguje systém řízení, který je prověřený nezávislým odborným orgánem.

Přínosy pro zákazníky

 
  • efektivnější komunikace s obchodními partnery
  • jasně definované firemní procesy bez neplánovaných výkyvů
  • podstatné snížení dob realizace procesů
  • značná úspora nákladů a lepší nasazení zdrojů
  • vypovídající systém ukazatelů o stavu podniku
  • zlepšená ochrana dat a informací
  • výrazné snížení počtu reklamací
  • při realizaci je brán ohled na životní prostředí