O společnosti

Představení společnosti

Vývoj a výroba kabelových svazků a elektromechanických celků Land Systems 50 % Aerospace 35 % Motorsport 10 % Další odvětví 5 %

  • Land Systems 50 %
  • Aerospace 35 %
  • Motorsport 10 %
  • Další odvětví 5 %
Vývoj a výroba kabelových svazků a elektromechanických celků

Představení společnosti

Spolehlivý a silný partner

Moderní česká společnost

Ray Service, a.s., se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním inovativním výrobcem kabelových svazků, elektromechanických celků a elektronických zařízení. Je také distributorem a integrátorem kabelových komponent a systémů. Více než 25 let zkušeností a intenzivního vývoje vyústilo v silnou moderní společnost, která je spolehlivým a vyhledávaným partnerem na mezinárodní úrovni. Společnost získala prestižní ocenění Zaměstnavatel regionu 2019.

Renomovaný systémový integrátor kabelových komponent

Naše společnost je renomovaným systémovým integrátorem řady světových výrobců kabelových komponent – např. TE Connectivity, ITT Cannon, Habia Cable, Positronic, Brady, Kissling a dalších. Tímto se výrazně prosadila a osvědčila na vysoce náročném trhu vojenské, letecké a průmyslové techniky. Na českém trhu se nyní významně podílí na programech vývoje a modernizace vojenské techniky České armády.

Historie

Filozofie společnosti

Nespoléháme na náhodu, nepromarňujeme příležitosti
a neignorujeme výzvy.
Sledováním vize, naplňováním mise, uplatňováním firemních hodnot, stejně tak jako cíleným strategickým směřováním jsme položili dobrý základ dlouhodobě úspěšné a stabilní pozice společnosti Ray Service.

Naše filozofie

Vytváříme vědomě
naši budoucnost...

Mise

Jsme jiní než ostatní! Vlastním závazkem k poskytování vynikajících služeb vědomě a svědomitě přispíváme k úspěchu našich zákazníků. Náš osobitý přístup k druhým a přísný a důsledný postoj k sobě samým formuje naši individualitu ve smyslu býti lepšími, spolehlivějšími a rychlejšími! Jsme k sobě nároční. Jen tehdy k nám mohou být nároční také zákazníci – s jistotou, že jejich nároky a očekávání nezklameme.

Vize

Naším cílem je být a setrvat v pozici vyhledávaného stabilního partnera – specialisty na komplexní služby v oblasti elektrických systémů pro vojenský a letecký průmysl. Zakládáme si na schopnosti předvídat a pružně reagovat na výkyvy trhu a změny potřeb zákazníků. Vlastní výrobní kapacitou a produktivitou si troufáme dalece překročit možnosti konkurence a zodpovědně vyřešit chronický časový problém zákazníka.

Firemní hodnoty

Sedm firemních hodnot tvoří závazný rámec chování pro pracovníky na všech pozicích. Jsou užitečným vodítkem pro jejich postoje a chování a určují správný a jednotný celofiremní směr. Vedoucí se spolupracovníky společně vyhodnocují, co firemní hodnoty pro každého pracovníka a pracovní místo znamenají a jaký vliv na jeho práci mají nebo budou mít.

Orientace na zákazníka

Koncentrujeme se na individuální požadavky našich zákazníků, nabízíme jim optimální řešení a pomáháme posilovat jejich konkurenceschopnost a výkonnost. Jejich úspěšnost totiž reálně vytváří i náš úspěch.

Osobní angažovanost

Jen za předpokladu silné osobní angažovanosti každého jednotlivce dosáhneme společných vytyčených cílů, zlepšíme své osobní schopnosti a zdokonalíme firemní procesy. Jsme proto připraveni k výraznému nasazení a odlišení se díky aktivnímu pracovnímu postoji.

Týmová orientace

Věříme v sílu týmové práce a využití synergie a potenciálu firmy. Jen díky pružné týmové spolupráci dosahujeme ve svých výkonech mimořádných výsledků. S konkurencí a problémy se snáze a účinněji „bojuje“ v týmu, který spolupracuje, vyměňuje si znalostí, zkušenosti a postupy.

Čestnost

Na poli veškerých interních i externích vztahů vystupujeme jako důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Pro své obchodní partnery se snažíme být nepostradatelným spoluhráčem, který dovede efektivně využít znalostí a zkušeností vlastních zaměstnanců v symbióze s vyspělými technologiemi.

Inovativnost

Efektivním využitím vlastních bohatých obchodních a technických znalostí a zkušeností v celé firmě vytrvale přispíváme k vlastní schopnosti uplatnit na trhu nové služby, produkty a aplikace.

Kvalita

Našim zákazníkům dodáváme nákladově efektivní produkty, služby a řešení přísně prvotřídní kvality. Vysoký důraz na kvalitu klade každý jeden z nás – našim cílem bylo je a bude být nejlepší, proto na sobě neustále pracujeme.

Stálost

Přispíváme ke stálosti rovnováhy mezi sociálními a společenskými požadavky a požadavky ochrany životního prostředí. Vytváříme tradice a vědomě budujeme společnost pro další generace.