Společenská odpovědnost

Společenská
odpovědnost

Ray Service přijal koncept společenské odpovědnosti, což se odráží ve všech aktivitách společnosti. Nejedná se však o pouhé mecenášství, ale o promyšlenou strategii, která přináší společnosti a jejímu okolí dlouhodobou prosperitu. Významně se tak podílí na dobrém jménu naší společnosti.

  • Podpora škol a projektů pro studenty
  • Podpora společenských aktivit
  • Dobročinné aktivity
  • Ekologická produkce

Podporujeme