Řízení kvality a environmentu

Řízení kvality

Politikou kvality a environmentu skupiny společností Ray Service, a.s., je nejlepší možné uspokojení potřeb zákazníka prostřednictvím produktů a služeb nejvyšší kvality.

Ray Service, a.s., zavazuje a zmocňuje všechny své zaměstnance k realizaci této politiky prostřednictvím následujícího směřování:

  • Učiňte zkušenost zákazníka se skupinou Ray Service, a.s. tou nejlepší v oboru
  • Rozumějte potřebám zákazníka a poskytujte mu produkty, které tyto potřeby uspokojí
  • Integrujte principy do všech procesů a rozhodovací praxe
  • Neustále zlepšujte efektivitu systému, procesů a produktů pro zvýšení jejich hodnoty pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance
  • Nastavujte požadavky na kvalitu a přesvědčujte o nich dodavatele, partnery a kooperanty
  • Udržujte systém řízení kvality v souladu se zdravým rozumem a normami
  • Řiďte se odpovídajícími zákonnými požadavky
  • Konejte všechny aktivity i s ohledem na životní prostředí
Parts Per Milion
530
Aktuální stav za prosinec 2018 Jedná se o hodnotu za posledních 24 měsíců, tzn. např. pro výpočet hodnoty PPM za měsíc prosinec 2018 jsou použity měsíce prosinec 2016 – listopad 2018.

Způsob výpočtu PPM:

Počet kusů výrobků
reklamovaných zákazníkem
PPM = ------------------------------ × 1 000 000
Celkový počet
dodaných kusů výrobků
On-Time Delivery
98,87 %
Aktuální stav za prosinec 2018 Jedná se o hodnotu za letošní rok, tzn. na začátku každého roku začínáme počítat novou hodnotu OTD.

Způsob výpočtu OTD:

Počet dodaných položek
v potvrzeném termínu
OTD = ------------------------------ × 100%
Celkový počet
dodaných položek
Světové pokrytí
Ray Service, a.s.
Staré Město


Česká republika