Studenti

Najdi svůj potenciál
v Ray Service Přidej se k nám

Odeslat CV
Najdi svůj potenciál
v Ray Service Přidej se k nám
Odeslat CV
Věříme, že největším kapitálem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců, proto se snažíme navázat spolupráci se studenty a zapojit je již v průběhu studia do pracovního prostředí firmy.

Studenti středních škol

Brigády pro studenty

Během letních měsíců nabízíme řadu brigád ve výrobě pro studenty středních odborných škol. Dokážeme ocenit pracovitost a ochotu učit se novým věcem.

Školní projekty

Ray Service aktivně podporuje studenty středních škol při vypracování absolventských prací a dalších školních projektů.

Stáže pro studenty

Ray Service umožňuje realizaci školních praxí a stáží pod dohledem zkušených odborníků, kteří rádi předají své znalosti a dovednosti.

Firemní žáci

Ve školním roce 2015/2016 jsme otevřeli celkem 6 míst pro studenty v oborech elektrikář. Všechny potřebné informace naleznete v příslušné sekci na webu školy.

Ray Service v loňském roce navázal spolupráci se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě

Studenti v průběhu studia vykonávají praxi v našem podniku, o prázdninách pracují a na základě prospěchu pobírají studijní stipendium. Všem účastníkům projektu garantujeme také zaměstnání po úspěšném absolvování studia.

Stipendijní program

Spolupráce s průmyslovou školou nám přináší možnost získat nové pracovníky motivované, vzdělané a jazykově vybavené, abychom rozšiřovali svou výrobu.

Petr Gabriel zakladatel RayService

EXKURZE PRO ŠKOLY

Ray Service nabízí exkurze pro střední, učňovské a základní školy, které mají zájem nahlédnout "pod pokličku" výrobně obchodní společnosti.

Akci na bázi workshopu s naší HR manažerkou moderuje kariérní poradkyně školy. Studenty provádíme provozem, zastavujeme se u klíčových zaměstnanců a ti jim v krátkosti představí a ukáží svou práci. Právě názorné ukázky mohou být velkou pomocí školákům při volbě prvního povolání. Rádi vzbuzujeme prostřednictvím této exkurze zájem a nadšení i u těch nejmladších.

Studenti vysokých škol

Bakalářské a diplomové práce

Ray Service také podporuje studenty při vypracování bakalářských, magisterských a dizertačních pracích z technických oblastí.

Brigády pro studenty

Především během letních měsíců nabízíme řadu brigád na technických pozicích ve výrobě, kde studenti získají cennou praxi a zajímavý přivýdělek.

Stáže pro studenty

Ray Service umožňuje realizaci školních praxí a stáží pod dohledem zkušených odborníků, kteří rádi předají své znalosti a dovednosti.

Výzkumné projekty

Neustále se zabýváme inovacemi výrobních postupů, což poskytuje příležitost pro ambiciózní studenty. Jako jedna z prvních firem v regionu jsme zavedli principy Průmyslu 4.0.

Formula Student

Každý závodní tým si musí sám zajistit veškeré prostředky pro stavbu formule. Ray Service se podílí na této soutěži jako zlatý partner týmu VUT Brno.

Spolupráce
se studenty VUT Brno

Formula Student je studentská soutěž v konstrukci vozů formule. Studentské týmy z celého světa navrhují, konstruují a testují závodní vozy formulového typu a později s nimi závodí na prestižních závodních okruzích Evropy i Spojených států amerických. Cílem je navrhnout a postavit reálný závodní monopost pro rekreačního jezdce, prezentovat projekt potenciálnímu investorovi a poté připravit fiktivní maloseriovou výrobu 1000 kusů.

Více o projektu

Příběhy absolventů

Tomáš Krejča

stážista

Během studia Telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikací na VUT v Brně jsem využil možnosti absolvovat ve firmě Ray Service letní stáž ve výrobě. Firma mě zaujala progresivním přístupem a přátelskou atmosférou a nyní zde brigádně pracuji již třetím rokem na oddělení Technické přípravy výroby. Náplní mé práce je zejména výpomoc při zpracování zákaznických poptávek a tvorbě výkresové dokumentace kabelových svazků. Za dobu působení v TPV je v mé práci větší míra samostatnosti a posun k řešení složitějších problémů. Velmi si cením možnosti získat cenné zkušenosti při studiu a Ray Service bude patřit i mezi možné budoucí zaměstnavatele po ukončení studia.

Marek Chvatík

stážista

Jsem studentem 2. ročníku Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, kde studuji obor Elektrotechnika. Proto jsem velmi rád, že se mi již v prvním ročníku studia naskytla příležitost stáže ve firmě Ray Service. Díky této stáži se neustále učím novým věcem a rozšiřuji své znalosti, které mi pomáhají při studiu. Při stáži v oddělení TPV se podílím na úpravě výkresů, zpracování technologických postupů a zakládání kusovníků. Obrovské plus je skvělý kolektiv, který mi vždy dokáže poradit.

Kristýna Pijáčková

stážistka

V současné době studuji na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Během mé stáže v oddělení TPV jsem se podílela na zpracování a úpravě technologických postupů, úpravě výkresů a kusovníků. Jsem ráda, že jsem se dostala do skvělého kolektivu lidí. I díky nim jsem dostala šanci podílet se na projektových dnech pro žáky základních a středních škol. S Honzou Rudinským jsem spolupracovala na části, kde si žáci vyzkouší osadit desky plošných spojů, které jsme pro ně navrhli a snad jim tím i ukážeme, že elektrotechnika není žádná složitá věda. Cením si toho, že existuje firma jako Ray Service, která v mladých lidech vzbuzuje zájem o techniku a dává jim prostor svůj zájem rozvíjet.

Magda Cíchová

stážistka

Jako studentka VŠE v Praze jsem během magisterského studia oboru Mezinárodní obchod absolvovala čtyřměsíční odbornou stáž v Ray Service. Měsíc jsem strávila v back office nákupu, měsíc v back office prodeje a dva měsíce v business developmentu a částečně i marketingu. Získala jsem však i vědomosti o roli firemní právničky, činnostech Key Account manažerů, distribuci, výrobních možnostech firmy, o vstupním materiálu atd. Stáž pro mě byla velkým přínosem. Umožnila mi nahlédnout do činnosti firmy a pochopit, jak jsou na sebe jednotlivá oddělení napojena. Sepsala jsem také seminární práci „Orientace na zákazníka ve společnosti Ray Service“, která může být užitečná např. personalistům. Velmi děkuji všem zaměstnancům, kteří se mnou spolupracovali, za jejich velkou trpělivost, ochotu a čas. Vážím si přátelského přijetí do kolektivu a všech milých úsměvů, které mi vždy obohatily den.

Monika Zachová

stážistka

Během studia oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě jsem se rozhodla studovat i obor zaměřený na řízení lidských zdrojů. Jako přípravu na budoucí výkon práce HR specialisty jsem absolvovala stohodinovou stáž ve firmě pod vedením mentorky Martiny Bartošíkové. Cílem praxe bylo získat informace o fungování HR specialisty ve firmě a dílčí úkoly byly navázány k tematickým blokům, např. proces náboru, výběrová řízení, evidence dat, tvorba propagačních materiálů nebo práce s interním systémem Helios. Jednoznačně se mi líbí, s jakou firemní filozofií Ray Service vystupuje navenek i uvnitř společnosti. Nebrání se novým inovativním řešením, nezavírají dveře před absolventy, váží si každého zaměstnance a jsou konkurenceschopným zaměstnavatelem ve Zlínském kraji.

Radek Valenta

stážista

Jsem studentem 2. ročníku Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde navštěvuji obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Již během svého studia jsem se snažil najít firmu, kde bych mohl získat cenné zkušenosti v oblasti elektrotechniky a IT. Ray Service je jednou z firem, které nabízejí pracovní stáže studentům, a právě proto jsem se rozhodl s firmou Ray Service spolupracovat. V současné době se podílím na technické přípravě výroby, kde jsem měl tu možnost seznámit se s tvorbou výkresové dokumentace, technologických postupů a jiných úkonů, které jsou před samotnou výrobou klíčové.Velmi si cením, že můžu spolupracovat s kolektivem lidí, kteří mi vždy poradí, předají své zkušenosti a znalosti, které využiji ve svém profesním životě.

Richard Konupka

stážista

V současné době studuji 3. ročník fakulty elektrotechnické na VUT se zaměřením na automatizaci. Na začátku 2. ročníku jsem se zapojil do studentského projektu Formula student a stal se součástí týmu TU Brno Racing. A právě díky tomuto studentskému projektu jsem dostal možnost blíže spolupracovat s firmou Ray Service. V Ray Service jsem začínal ve výrobě, kde jsem měl možnost se seznámit s potřebným materiálem, výkresovou dokumentací a technologickým postupem, jak správně zkompletovat kabelový svazek. Také jsem dostal možnost nahlédnout a podílet se na technické přípravě výroby, tedy na veškerém engineeringu, který předchází samotnou výrobu. Na Ray Service si cením vstřícnosti a ochoty lidí, se kterými jsem spolupracoval, a také toho, že mi firma poskytla nespočet příležitostí, jak si rozšířit své současné znalosti z oblasti elektrotechniky a tvorby kabelových svazků. Tyto nové zkušenosti určitě zužitkuji, jak při dalším studiu, tak i v budoucí sezóně studentského projektu Formula Student.

Lisa Thomas

německá studentka

Díky výměnnému pobytu s Gymnáziem ve Starém Městě jsem mohla absolvovat stáž v Ray Service. Byla to moje první zkušenost, kdy jsem mohla nahlédnout do procesu fungování výrobní společnosti. Uvítaly mě pracovnice personálního oddělení a celý den se mi věnovaly. Začaly jsme prohlídkou společnosti, překvapilo mě, jak je firma moderní a vybavená. Zaujalo mě používání iPadů přímo ve výrobě. Především jsme se zaměřily na chod personálního oddělení. Věnovaly jsme se procesu náboru nových zaměstnanců a také spolupráci se studenty. Ocenila jsem, že ke mně kolegyně přistupovaly jako k rovnocennému partnerovi. Druhý den jsem strávila v obchodním oddělení, kde mi nadšeně popsali, jak pracují a jak jsou provázáni s ostatními odděleními. Třetí den se mi věnovala firemní právnička a vysvětlila mi, jaká je její hlavní náplň práce v mezinárodní společnosti. Připravila mi také praktický úkol týkající se překladu smluv a připravení prezentace k tématu GDPR. Poslední den jsme probírali oblast marketingu společnosti. Mým úkolem z předchozích dní bylo zhodnotit kariérní webovou stránku zaměřenou na studenty. Celkově mě společnost ohromila, je to moderní firma s vysokými cíli. Všichni zaměstnanci ke mně byli přátelští a ochotní mě naučit nové věci. Jsem vděčná za tuto příležitost a doporučuji ji každému studentovi! Děkuji!

Melanie Macht

německá studentka

V rámci výměnného pobytu, který je mezi gymnáziem v německém Tönisvorstu a Střední odbornou školou a Gymnáziem ve Starém Městě, se do chodu naší firmy zapojila německá studentka Melanie Nacht. Melanie pracovala na oddělení prodeje a marketingu. V rámci praxe se zúčastnila Strojírenského veletrhu v Brně, zpracovávala prospekty pro prezentaci firmy, korigovala německé překlady a vytvářela anglické a francouzské verze, aktualizovala kontakty francouzských firem, podílela se na přípravě podkladů pro veletrhy a dny otevřených dveří, aj. Pobyt Melanii přinesl náhled na denní pracovní rytmus a pro naši firmu byl velmi přínosný, ať už se to týká jazykových kompetencí, tak pomocí s běžnou, časově náročnou, prací.

Kontaktní osoba

Personální oddělení


personalni@rayservice.com
+420 572 434 355Na ochranu osobních údajů v Ray Service pečlivě dbáme, s Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou legislativou. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na personalni@rayservice.com.

Sledujte nás na sociálních sítích